Rudemans, We keep the network together.

Spelreglement voor op de speeltafels

De gever is de eerste speler. Hij mag slechts mededelen: "ik speel" of "ik pas". Bij "ik speel" dient de troefkleur aan de mededeling te worden toegevoegd. Wanneer de gever past, dan moet de speler links van de gever mededeling doen of hij speelt of past. Past ook de tweede speler, dan is het de beurt aan de derde speler. Past ook de derde speler, dan is tenslotte de vierde speler aan de beurt. Wanneer alle spelers gepast hebben is de gever verplicht tot spelen. Hij moet dit dan doen met de vermelding van de troefkleur. In alle gevallen komt de speler links van de gever als eerste uit.

Het delen van de kaarten geschiedt in de volgorde drie - twee - drie.

De speler links van de gever is verplicht af te nemen. Bij het afnemen dienen tenminste 3 kaarten van de stapel te worden genomen.

Tijdens het geven laat ieder zijn kaarten op tafel liggen.

Slechts diegene die aan de beurt is om troef te maken mag zijn kaarten opnemen.

Roem wordt geschreven als de volgende samenstelling op tafel ligt:

Omschrijving Roem
Troef Heer + Troef Vrouw = Stuk is 20
3 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur is 20
4 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur is 50
3 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur is met Stuk 40
4 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur is met Stuk 70
4 gelijke kaarten (van aas tot en met zeven) 100

Beetgaan (nat) is voor de tegenpartij 162 punten + de door beide partijen gemaakte roem. Een mars (pit) is 162 punten + de gemaakte roem + 100 bonuspunten. Verzaken is voor de tegenpartij 162 punten + 100 strafpunten + de door beide partijen gemaakte roem. Een zogenaamde "tegenmars" is gewoon beet (nat).

Bij het constateren van het verzaken voordat de slag is gedekt, is herstel mogelijk, maar wordt de getoonde kaart een strafkaart. Verzaken dient direkt te worden gemeld aan de wedstrijdleider.

Roem moet worden gemeld voordat de slag, waarin deze is gevallen, gedekt is. Ook de tegenpartij is bevoegd roem te melden.

Een slag welke gedekt is, mag niet meer worden ingezien.

Men is verplicht het gehele spel uit te spelen.

Het noteren van de behaalde punten en de gemaakte roem geschiedt apart. Straf- en bonuspunten dient men bij de roem te schrijven.